Tjänster

Grus, kross och jord

Vi har materialet du behöver

Vi sorterar och förädlar grus, kross och jordmaterial. Materialet säljer vi och levererar i Växjö med omnejd.

Vi har även mobila sortering- och krossverk vilket gör att vi kan erbjuda sortering och krossning av olika fraktioner direkt på plats.

Material vi har till försäljning

Olika typer av jord

Stenmursten

Fyllnadsmassor

Krossprodukter

Asfaltskross

Specialsand

Kontakta oss