Vi kan

  • Vi utför packning av gräs
  • Reparationssvetsning av entreprenad-, skogs- och lantbruksmaskiner
  • Mark- anläggningstjänster
  • Stubbrytning

En välfylld och bred maskinpark!

Kontakt

Adress

  • Uttervägen 1
  • 352 45 Växjö