Vi kan

  • Stubbrytning
  • Anläggning av skogsvägar och dikning.
  • Reparationssvetsning av entreprenad-, skogs- och lantbruksmaskiner
  • Mark- anläggningstjänster

En välfylld och bred maskinpark!

Kontakt

Adress

  • Uttervägen 1
  • 352 45 Växjö