Vi kan Mätning & Maskinstyrning

Vi erbjuder diverse mätningsuppdrag samt maskinstyrningsfiler mm som t ex projektering: Inmätning av terräng, byggnader mm. Skapa terrängmodeller och göra beräkningar. 

Byggskedet: All förekommande utsättning och inmätning i produktionen. Filer för styrning av maskiner i 2D/3D. 

Slutförande: Beräkningar av jord och bergmängder. Upprättande av underlag för relationshandlingar. 

Vi erbjuder även UAS/drönare för inmätning av markmodell, projketering, massberäkning, orofoto mm. 

En välfylld och bred maskinpark! Vår maskinpark fyller de flesta behoven

Kontakt

Adress