Vi kan

Samtliga i branschen förekommande markarbeten, såsom nyanläggning av industrimark, vägar, stora planer, parkeringar, grönyteområden samt tomter.

 

Välkomna att kontakta oss för konsultation och offert!

 • Entreprenadmaskinstjänster
 • Uthyrning av entreprenadmaskiner med förare
 • Rivning och iordningställande
 • Dränering
 • Finjustering för asfalt
 • Knackning av berg och betong
 • Lastning och transport
 • Uthyrning av maskiner vid längre samarbeten
 • Stubbrytning

En välfylld och bred maskinpark!

Kontakt

Adress

 • Högsbyvägen 5
 • 352 74 Växjö