Välkommen till

Hovs Mark & Maskin bedriver verksamhet inom Fastighetsutveckling i Växjö.
Vårt huvudsakliga fokus är Förvärv, Förädling och Försäljning av mark för kommersiellt ändamål, men
vi utvecklar även mark för uppförande av bostäder.

Vi har stor erfarenhet av Fastighetsutveckling och markterrassering och har alltid flera olika projekt igång samtidigt.

Ett av projekten är Nylanda, ett nytt verksamhetsområde i Västra Växjö, beläget där riksvägarna 25
och 30 möts. Där arbetar Växjö kommun och Hovs Mark & Maskin tillsammans med att ta fram en ny
detaljplan på ca 210 ha. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under första halvåret 2020.

I Nylanda kommer vi kunna erbjuda färdigterrasserad mark för uppförande av lager, logistik, industri,
kontor, hotell med mera. Kontakta oss för mer information.

Martin Sjöberg

VD/Ägare

070-590 95 82
martin@maskinomekan.se

Henrik Swahn

Fastighetschef

0723-208902
henrik.swahn@maskinomekan.se

Kontakt

Adress

  • Uttervägen 1
  • 352 45 Växjö